SPEAKERS FOR AWARENESS

COMING SOON

Speakers for Awareness (SfA) is een sprekersplatform waarmee impact op, en bewustwording over, ecologische, sociale en economische duurzaamheid wordt vergroot.

JOIN
TO AMPLIFY
THE CHANGE

Mother Nature is speaking

Julia Roberts is de stem van Moeder Natuur in deze krachtige en confronterende video van Conservation International. Deze korte video is een echte ‘wake-up call’ over de verhouding van de mens tot de Aarde.

“How you choose to live each day, whether you regard or disregard me, doesn’t really matter to me. One way or the other, your actions will determine your faith. Not mine.”

50-jarig jubileum EARTH DAY

Het 50 jarig jubileum van Earth Day met de wereldwijde oproep voor hervorming van het milieu valt op een moment dat de gezondheid en de overleving van de mens nog nooit zo urgent is geweest. Het huidige economische systeem gaat ten koste van mens, dier, natuur en klimaat. De ecologische schade die de afgelopen 270 jaar op onze planeet is aangericht is enorm. Bij 50 jaar Earth Day is het dus ook opmerkelijk dat na 270 jaren industriële revolutie de aarde herstelt doordat vanwege de Covid-19 pandemie vele fabrieken en bedrijven genoodzaakt zijn de productie te reduceren of helemaal te sluiten. De les voor ons allen is dat wij als mens de natuur, die zorgt voor weerstand tegen ziekten, moeten respecteren. De Covid-19 Pandemie en Earth Day 2020 leert ons dat er altijd een balans moet zijn tussen mens en natuur. “Wij wilden de aarde veranderen, maar de aarde heeft ons laten weten dat wij moeten veranderen.”
Bekijk hier de oproep van enkele bezorgde Nederlanders en hun bijdrage aan het 50 jarige jubileum van Earth Day.

Geslaagd voor de GlobalGiving Accelerator!

Vanaf de aanvang van het SfA-project hebben ruim 65 donateurs meer dan € 5500 gedoneerd aan onze fundraising voor de realisatie van een moderne boekingssite voor het duurzame sprekersplatform Speakers for Awareness. We zijn nog niet bij het benodigde bedrag, maar dit is al een heel mooi resultaat waar we erg blij mee zijn!

Doe ook mee aan deze crowdfundingcampagne en help ons met de realisatie van een mooie boekingssite, zodat de bij Speakers for Awarenesss aangesloten sprekers straks op een professionele wijze gepresenteerd kunnen worden! Indien u een bedrag aan Green Cross overmaakt, gelieve dan bij ‘Opmerkingen’ te vermelden: SfA-project.
Dank!

Accelerator_FB_Share_june
Bekijk hier de sprekers die al deelnemen aan SfA
Bekijk hier de geselecteerde impactprojecten